Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na území SR - zmeny a novinky v legislatíve od 15.7.2024 - pohľad 2 odborníkov z praxe

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín vrátane legislatívnych zmien od 15.7.2024 - nariadenia vlády v oblasti udeľovania národných víz, zmena systému prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na zamestnanie na území Slovenskej republiky.

Upozorníme Vás na:

 • aktuálnu schválenú legislatívu a pripravované aplikačné zmeny, 

 • nové podmienky na získanie modrej karty,

 • aktualizované postupy podávania žiadostí,

 • novinky v oblasti zamestnávania cudzincov,

 • povinnosti zamestnávateľa voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a cudzineckej polícii,

 • oprávnenosť pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny po strate zamestnania,

 • najčastejšie problémy a príklady z praxe! 

Do detailov vedené prednášky, odporúčania lektorov z ÚPSVaR a cudzineckej polície.

Veľký priestor bude venovaný Vašim otázkam. Na Vaše otázky bude odpovedať Ing. Peter Varga a JUDr. Dominik Oslanec. 

Ceny sú uvedené bez DPH.

 9.7.2024,  9.00 - 12.30  ONLINE 169 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.


Harmonogram


 • 9:00
  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:15
  Ing. Peter Varga, ÚPSVaR
  Zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky -  zmeny a novinky pre zamestnávateľov v roku 2024, nové nariadenie vlády SR v oblasti udeľovania národných víz

 • 10:15 – 11:15
  JUDr. Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia
  Pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania

  • Lektor poskytne informácie o: 

  • aktuálnej legislatívne upravujúcej podmienky prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania na území Slovenskej republiky a

  • o následných zmenách v aplikačnej praxi súvisiacej so zmenou systému udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania, 

  • o súčasných podmienkach na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície, ako aj o postupoch v procese spracovania jednotlivých žiadostí o pobyt.

 • 11:15 – 11:30
  Prestávka

 • 11:30 – 12:30
  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Varga, JUDr. Dominik Oslanec

 • 12:30
  Ukončenie online konferencie

Lektori

JUDr. Ing. Peter Varga

Lektor JUDr. Ing. Peter Varga pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons v Bratislave, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Je spoluzakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa venuje predovšetkým regulácii investovania a nastavovaniu daňových a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov. Poskytuje svoje daňovo-právne služby aj prostredníctvom daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Advisory Group, ktorú zakladal a je jej CEO.

JUDr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Komu je konferencia určená:

Online konferencia je určená vedúcim zamestnancom, personalistom, mzdárom, konateľom, majiteľom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na území SR - zmeny a novinky v legislatíve od 15.7.2024 - pohľad 2 odborníkov z praxe