"Veľká" novela verejného obstarávania od 1.8.2024 a jej dopady na prax

Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša od 1.8.2024 niekoľko kľúčových opatrení.

Odbúra zbytočné komplikácie a uľahčí život obstarávateľom?

 

 • Ako novela zákona o verejnom obstarávaní v praxi rozviaže ruky obstarávateľom?

 • Prinesie zrýchlenie procesov?

 • Zachráni zákon niektoré samosprávy?

 • Ako upravuje pokuty?

 • Ako sa zmenia limity pre jednotlivé postupy verejného obstarávania?

 

Odpovede Vám prinesieme počas odbornej online konferencie, kde Vám náhľad poskytnú odborníci z praxe:  JUDr. Juraj Tkáč a Ing. Ivana Hodošiová.

Cena: 199 EUR bez DPH a 238,80 EUR s DPH

 18.7.2024  8.30 - 15.00  ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

HARMONOGRAM:

 • 8:30 - 9:00 Otvorenie virtuálnej miestnosti pre online účastníkov - otestovanie pripojenia

 • 9:00 Začiatok online konferencie

 • 9:00 - 10:30
  JUDr. Juraj Tkáč, PhD., Ing. Ivana Hodošiová
  "Veľká" novela verejného obstarávania od 1.7.2024 a jej dopady na prax

 • 10:30 - 10:45 Prestávka 

 • 10:45 - 12:00
  JUDr. Juraj Tkáč, PhD., Ing. Ivana Hodošiová
  "Veľká" novela verejného obstarávania od 1.7.2024 a jej dopady na prax - pokračovanie prednášky

 • 12:00 - 13:00 Prestávka 

 • 13:00 - 14:00
  JUDr. Juraj Tkáč, PhD., Ing. Ivana Hodošiová
  "Veľká" novela verejného obstarávania od 1.7.2024 a jej dopady na prax - pokračovanie prednášky

 • 14:00 - 15:00
  JUDr. Juraj Tkáč, PhD., Ing. Ivana Hodošiová
  BLOK otázok a odpovedí

 • 15:00 Ukončenie konferencie


JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…


Ing. Ivana Hodošiová

Špecialistka na verejné obstarávanie so zameraním na energetiku, životné prostredie a rozvoj regiónov. Je autorkou mnohých interných smerníc v oblasti obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Aktuálne sa venuje poradenskej činnosti a kombinácii interného nákupu a verejného zadávania zákaziek.


Komu je konferencia určená

Konferencia určená pre záujemcov a uchádzačov o verejné obstarávanie, osoby pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osoby zostavujúce žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačov či účastníkov.


"Veľká" novela verejného obstarávania od 1.8.2024 a jej dopady na prax