Pracovné právo a personalistika 2024

V roku 2024 čaká zamestnancov aj zamestnávateľov viacero legislatívnych zmien. Práve na ne bude zameraný V. ročník EPI konferencie Zákonník práce 2024. Medzi prednášajúcimi sa predstavia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe, s ktorými nazrieme na najpálčivejšie témy.  


Miesto konania: Hotel Patria****, Štrbské Pleso

Dátum konania: 16. - 17. 04. 2024


Cena:


Fyzická účasť - Hotel Patria****, Štrbské Pleso, 16. – 17. 04. 2024: 350 € bez DPH, 420 € s DPH

Online prenos 16. – 17. 04. 2024: 230 € bez DPH, 276 € s DPH


Popis:

V roku 2024 čaká zamestnancov aj zamestnávateľov viacero legislatívnych zmien. Práve na ne bude zameraný V. ročník EPI konferencie Zákonník práce 2024. Medzi prednášajúcimi sa predstavia samotní tvorcovia legislatívy a viacerí odborníci z praxe, s ktorými nazrieme na najpálčivejšie témy.


Pre koho je konferencia určená?

HR oddeleniam, firemným právnikom a advokátskym kanceláriám, subjektom verejnej správy a samosprávy, podnikateľom, štatutárom, konateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom, každému zamestnávateľovi a zamestnancovi, ako aj všetkým, ktorých sa daná problematika týka alebo ich zaujíma.


Prednášajúci:

Jozef Toman, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov


Mená prednášajúcich postupne dopĺňame.


Program konferencie:

1. blok - Legislatívny rámec zmien 2024 a aktuálne rozhodnutia súdov

2. blok - Atypické formy pracovnoprávnych vzťahov - aktuálne otázky pri dojednávaní určitej doby, kratšieho pracovného času, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a sezónnej práce.

3. blok - Moderné trendy v pracovnom práve – najnovšie výzvy spojené s digitalizáciou úkonov v pracovnom práve, nasadzovaním automatizácie rozhodovania, umelou inteligenciou a prácou na diaľku

4. blok - Organizácia pracovného času a odpočinku a ich evidencia


 

Účastnícky poplatok zahŕňa:


Pre fyzických účastníkov:


Fyzickú účasť na odbornom programe

Videozáznam z podujatia na 30 dní

Online pracovné materiály na 30 dní

Obedy, večera a ďalšie občerstvenie počas konferencie

10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope www.zakon.sk

 

Pre online účastníkov:


Videozáznam z podujatia na 30 dní

Online účasť na odbornom programe

Online pracovné materiály na 30 dní

10 % zľavu na ďalšiu ponuku vzdelávania v našom e-shope www.zakon.sk

 

Ubytovanie:


Upozorňujeme, že v cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie. Účastníci konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v Hoteli Patria****.


Cena ubytovania po zľave je nasledovná:


izba štandard

1 osoba/noc 85€

2 osoby/noc 102€


izba lux

1 osoba/noc 104€

2 osoby/noc 130€

 

Ubytovanie zahŕňa:


V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetu, DPH, vstup do plaveckého bazéna, vstup do wellness centra, papuče a župan na izbách, fitnes, stolný tenis, internet a parkovanie zdarma.


Rezervácia ubytovania:


Ubytovanie v termíne od 16. – 17. 04. 2024 je možné rezervovať e-mailom na adresu: recepcia@hotelpatria.sk

Pre uplatnenie zľavy pre účastníkov konferencie sa registrujte s názvom promokódu PP24

Celý hotel je rezervovaný pre promokód PP24 do 16. 3. 2024. Po tomto dátume bude rezervácia možná iba na základe dostupných kapacít.

 

Upozornenie o digitálnom zaznamenávaní konferencie:


V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 3842, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoju námietku zašlite na e-mailovú adresu sinska@pp.sk. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Podmienky spracovania osobných údajov.

Pracovné právo a personalistika 2024