Online konferencia nielen pre stavebné úrady - 2 top témy: územné plány podľa novej právnej úpravy od 1.7.2024 a povinnosť vydávať rozhodnutia elektronicky

Odborná online konferencia je určená pre starostov, stavebné úrady, projektantov, spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie a všetkých záujemcov o problematiku.


Program online konferencie je rozdelený do 2 blokov.


I. BLOK: Ako sa budú tvoriť územné plány podľa novej právnej úpravy o územnom plánovaní


 • Tvorba územných plánov podľa novej právnej úpravy o územnom plánovaní 

 • Úprava vydávania záväzných stanovísk 

 • Krok za krokom ako pripraviť a spracovať nové územné plány od 1.7.2024

Na Vaše otázky budú odpovedať 3 odborníci: Mgr. Slavomíra Salajová, Mgr. Art. Katarína Štefancová a  Ing. Arch. Imrich Pleidel


II. BLOK - Povinnosť vydávať rozhodnutia elektronicky


 • Vydávanie rozhodnutí elektronicky a technicky správne

 • Najčastejšie pochybenia pri vytváraní elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí)

 • Ako vydávať rozhodnutia elektronicky v súlade s právnymi predpismi

Na Vaše otázky bude odpovedať: Ing. Erika Kusyová 


Zameriame sa na aktuálny stav po dôležitých novelách, nové povinnosti a praktické odporúčania. Nebude chýbať čas a priestor na Vaše otázky!


Ceny sú uvedené bez DPH.


16.7.2024  8.30-15.30,  ONLINE, 189 EUR


Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.


Harmonogram


 • 9:00 Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 9:45 Mgr. Slavomíra Salajová

Právna úprava územného plánovania účinná od 1. 4. 2024 a úprava vydávania záväzných stanovísk

 • 9:45 – 11:15 Mgr. Art. Katarína Štefancová, Ing. Arch. Imrich Pleidel

Krok za krokom – ako pripraviť a spracovať nové územné plány podľa jednotnej metodiky a štandardov spracovania územnoplánovacej dokumentácie s účinnosťou od 1.7.2024

 • 11:15 – 11:45 Prestávka

 • 11:45 – 12:45 BLOK otázok a odpovedí - Mgr. Slavomíra Salajová, Ing. Arch. Imrich Pleidel, Mgr. art. Katarína Štefancová

 • 12:45 – 13:30 Prestávka

 • 13:30 – 15:00 Ing. Erika Kusyová

Povinnosť vydávať rozhodnutia elektronicky v súlade s právnymi predpismi a elektronicky technicky správne – Súvislostí a príklady z praxe

 • 15:00 – 15:30 BLOK otázok a odpovedí - Ing. Erika Kusyová

 • 15:30 Ukončenie online konferencie


Komu je konferencia určená

Online konferencia určená pre starostov, zamestnancov stavebných úradov, projektantov, spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie a záujemcov o problematiku, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.


Miesto konania

ONLINE PRENOS


Lektori


Mgr. Slavomíra Salajová

Slavomíra Salajová je právnička, ktorá sa podieľala na príprave viacerých reformných zámerov v stavebnej legislatíve. Posledný z reformných zámerov sa v roku 2022 podarilo pretaviť do schválených zákonov - zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. Reformný balík tvoria ďalšie právne predpisy vrátane dvoch…


Ing. arch. Imrich Pleidel

Je autorom a spoluautorom mnohých projektov v oblasti bytovej a občianskej výstavby, verejných priestorov, záhradnej a krajinnej architektúry. Je tiež spracovateľom viacerých územnoplánovacích dokumentácií miest, obcí a zón.


Ako člen viacerých pracovných skupín pri MDV SR a SKA sa podieľal na príprave nového stavebného zákona a súvisiacich právnych…


Mgr. Art. Katarína Štefancová

Vedúca oddelenia metodiky, výskumu a inovácií územného plánovania


Ing. Erika Kusyová

Poskytuje poradenstvo, konzultácie, školenia rôznym subjektom verejnej správy.


Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Online konferencia nielen pre stavebné úrady - 2 top témy: územné plány podľa novej právnej úpravy od 1.7.2024 a povinnosť vydávať rozhodnutia elektronicky