LOOP 2024 - Logistics Opportunity - Ako prekážky otočiť na príležitosti

V spolupráci s Logistickou akadémiou prinášame konferenciu: od Logistikov pre Logistikov!

Logistické podujatie, kde logisti zdieľajú svoje riešenia a skúsenosti!

 

Ako udržať krok vo svete logistiky, ktorá sa neustále vyvíja, keď trendy sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Ako prekážky otočiť na príležitosti?

Prípadové štúdie, projekty z praxe, aktuálne témy a zmeny, rady a tipy od profesionálnych logistikov!


Špičkoví tím odborníkov, trendové prednášky a hlavne zaručené cenné informácie pre vašu prax.

V logistike čelíme novým výzvam, nachádzame nové riešenia, chopme sa preto šance navzájom sa inšpirovať a povzbudiť!


Konferencia určená pre výrobné, dopravné a obchodné firmy, pre podnikateľov, manažérov a logistikov a všetky osoby zapojené do logistického reťazca.


10.10. – 11.10.2024  10.00-20.30  Piešťany, cena 500 € bez DPH


Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.


Harmonogram


1. DEŇ - 10.10.2024 


10:00 – 10:30

Registrácia účastníkov s občerstvením


10:30 – 10:45

Otvorenie konferencie moderátorom - začiatok 1. dňa konferencie


10:45 – 11:15

Ing. Peter Bílik, ANASOFT

Aktuálne trendy v logistike


11:15 – 11:45

Mgr. Pavol Šárközi, NORTHFINDER a.s.

Kríza ako príležitosť: Transformácia logistiky a strategická adaptácia

  • Ako vhodným prístupom pretransformovať krízu na príležitosti, ktoré pomáhajú spoločnostiam v inováciách, rozvoji a raste?

  • Zvýšená efektivita skladovania, rýchlosť pri naskladňovaní a expedícii tovaru, zníženie prevádzkových nákladov a chybovosti, zastabilizovanie tímu pracovníkov a komplexné zlepšenie výkonnosti logistiky a zabezpečenie spokojnosti e-commerce a B2B zákazníkov.


11:45 – 12:15

Ing. Andrej Čatajský, Simplicity consulting


12:15 – 13:30

Obed


13:30 – 14:00

Mgr. Marian Šarišský, Dedoles

Rýchlo, Lacno a Kvalitne - Aké nástroje v logistike implementovať?

  • Ako s nimi pracujeme? Aké majú výhody? Aké výsledky nám priniesli? Kedy sa do nich oplatí investovať?

  • Rýchlosť: Reorganizácia rozloženia tovaru, zvýšenie dostupnosti tovaru, prioritizácia úloh a eliminácia zbytočných úkonov

  • Efektívnosť: Flexibilná pick-zóna, rozloženie tovaru a trasovanie pohybu pracovníkov

  • Kapacita: Defragmentačné algoritmy pre optimalizáciu využitia skladového priestoru

  • Kvalita: Samoopravné algoritmy, cyklické inventúry a hľadanie príčin nekvality.


14:00 – 14:30

Ing. Monika Cigáneková, PROVEO

Investícia - úspora - motivácia, alebo 3 v 1


14:30 – 15:00

Ing. Karol Svatý, FORTACO Group

Angažovaný pracovník - zdravý podnik

  • Prípadová štúdia digitalizácie a automatizácie logistických procesov a skladového managementu inteligentným WES systémom v prevádzke spoločnosti Schnellecke Logistics. Projekt bol primárne zameraný na zabezpečenie efektívneho a plynulého toku materiálu na sklade Tier1dodávateľa komponentov pre automotive v režime Just-In-Sequence.


15:00 – 15:30

Prestávka


15:30 – 16:00

Názov prednášky doplníme čoskoro


16:00 – 16:30

Mgr. Denisa Tkáčová, MLog., TOMRA Recyclin s.r.o.


16:30 – 17:00

Peter Kolarovszki, GS1 Slovakia

Možnosti 2D kódov v Retailovej logistike


17:00

Ukončenie 1. dňa konferencie LOOP 2024


17:15

Večera, Večerný program


2. DEŇ - 11.10.2024


09:00 – 09:30

Registrácia účastníkov s občerstvením


09:30 – 09:45

Otvorenie 2. dňa konferencie moderátorom


09:45 – 10:15

prof. Ing. Martin Straka, Ph.D., doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD., Technická univerzita, Košice

Prepojenie univerzitných tém s praxou


10:15 – 10:45

Ing. Ján Franek, Správca zálohového systému

Reverzná logistika je motorom cirkulárnej ekonomiky


10:45 – 11:15

Prestávka 


11:15 – 11:45

Názov prednášky doplníme čoskoro


11:45 – 12:15

Názov prednášky doplníme čoskoro


12:15

Ukončenie konferencie LOOP 2024


12:30

OBED


Komu konferencia určená

Pre všetkých profesionálov v oblasti logistiky a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku. Pre všetkých podnikateľov, manažérov a logistikov. Pre všetky osoby zapojené do logistického reťazca. Pre všetky výrobné a obchodné firmy.


Lektori


Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Jaroslav Bazala je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku. Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. 


Ing. Peter Bílik

Pracuje v spoločnosti ANASOFT na pozícii Smart Industry Solution Designer. ANASOFT je softvérová spoločnosť s takmer tridsaťročnou tradíciou a patrí medzi 10 najväčších softvérových domov na Slovensku.

 

Ing. Andrej Čatajský

Moja cesta odvetvím logistiky a distribúcie sa začala pred 16 rokmi v Prahe. Dostal som možnosť otvoriť a viesť logistickú firmu DER KURIER ČR. Po niekoľkých rokoch som sa stal spoluzakladateľom internetového obchodu NuSpring, ktorá predáva eko-kozmetiku a drogériu cez internet.


Ing. Karol Svatý

Operations Manager, FORTACO Group

V prvom rade je hrdým otcom a manželom, čo mu poskytuje stabilný základ a neoceniteľnú podporu v jeho profesnom živote. 

Aktuálne pôsobí ako Operations Manager vo firme Fortaco, s.r.o, kde zodpovedá za riadenie výroby, údržby, plánovania výroby, logistiky a skladového hospodárstva. 

 

Mgr. Denisa Tkáčová

Production Supervisor, Tomra Sorting, s. r. o.


Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave a logistickej akadémie v Ostrave (MLog.). V oblasti logistiky sa  pohybovala 15 rokov, naposledy ako manažér logistiky v oblasti predaja a distribúcie komponentov pre elektrotechnický priemysel. 


prof. Ing. Martin Straka Ph.D.

riaditeľ, Technická univerzita v Košiciach


Logistike sa venuje od roku 1994, na Technickej univerzite v Košiciach pôsobí od roku 1998, člen Komory logistických audítorov, predseda medinárodnej redakčnej rady časopisu Acta logistica, člen a podpredseda pobočky Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri FBERG, …

 

doc. Ing. Peter Kačmáry PhD.

Ústava logistiky a dopravy, fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach


V roku 1996 si zvolil študijný smer Priemyselná logistika na Technickej univerzite v Košiciach a ďalej pokračoval v tomto smere na treťom stupni štúdia. Po roku 2002 opustil Technickú univerzitu a skúsenosti nadobúdal v aj praxi v dvoch priemyselných spoločnostiach…

 

Mgr. Marian Šarišský

Operations and Logistics Manager, Dedoles


Ako manažér prevádzky a logistiky vo firme Dedoles, je zodpovedný za navrhovanie, vývoj a implementáciu intralogistických systémov a riešení, ktoré zlepšujú efektivitu, kvalitu a spokojnosť zákazníkov. Má viac ako dve desaťročia skúseností v oblasti logistiky a prevádzky dodávateľských reťazcov…


Ing. Ján Franek

Supply Chain transformation professional, Správca zálohového systému


Ján Franek v súčasnosti vedie logistiku zálohovania fliaš na Slovensku. V rokoch 1994-99 študoval na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Je členom Klubu logistických manažérov Slovenska. V roku 2019 získal ocenenie Fachman roka v oblasti logistických inovácií. 


Peter Kolarovszki

Senior consultant AIDC | Project manager, GS1 Slovakia


Peter Kolarovszki pôsobí ako senior konzultant GS1 štandardov v spoločnosti GS1 Slovakia, ktorá sa venuje problematike jednoznačnej identifikácie pre viac ako 5000 firiem a to v rôznych oblastiach národného hospodárstva. 


Ing. Monika Cigáneková

Je konateľkou a majiteľkou PROVEO s.r.o. Od roku 2000 sa venuje implementácii nástrojov priemyselného inžinierstva do praxe, analýzam procesov, definovaním a vyčíslením potenciálov pre zmenu, hľadaním vhodných nástrojov SW aj HW, jednoduchých vizuálnych pre zlepšenie už nastavených procesov, pravidiel, strategického manažmentu.


Mgr. Pavol Šárközi

Logistics Manager, NORTHFINDER a.s.


V oblasti logistiky pohybuje od roku 2015. Prešiel viacerými riadiacimi pozíciami v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti e-commerce ale aj vo výrobnej logistike. Študoval management so zameraním na ekonómiu a riadenie informačných systémov na Univerzite Komenského v Bratislave.


LOOP 2024 - Logistics Opportunity - Ako prekážky otočiť na príležitosti