Fórum kvality a Six Sigma

Konferencia s možnosťou exkurzie vo vybraných spoločnostiach.

VI. ROČNÍK KONFERENCIE


"Kvalita výrobných a administratívnych procesov, jej nástroje a jej zlepšovanie"


Inšpirácie, kontakty, trendy

z oblasti systémov manažérstva kvality, riešenia nezhodných výrobkov a reklamácií, prepojenia kvality s dizajnom a inováciami, digitalizáciou, cloudových riešení v kvalite, ale aj z oblasti praktických riešení metodikou Six Sigma.


Konferencia sa koná pravidelne od roku 2017.


28.05.2024


08:00 - 09:00


Registrácia účastníkov


09:00 - 09:10


Otvorenie VI. ročníka konferencie

Ján Burieta, moderátor konferencie


09:10 - 09:45


Kvalita produktu ručnej výroby


• Predstavenie spoločnosti

• Kvalita topánky Barefoot - čo to je?

• Kvalita návrhu a vývoja topánky Barefoot

• Dosahovanie navrhovanej kvality pri sériovej produkcii

• Riešenie reklamácií - spätná väzba od zákazníka

• Implementácia zmien do ďalšej výroby

Pavol Hucík, Be Lenka s.r.o.


09:45 - 10:20


Preventívne metódy kvality


• Predstavenie Spoločnosti SEBN.SK

• Definícia preventívnych metód kvality

• Kľúčové zložky preventívnych metód kvality

• Výhody preventívnych metód kvality

Igor Szarka, SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.


10:20 - 10:50


Prestávka na kávu a networking


10:50 - 11:25


Zlepšenie kvality procesu pre riadenie zmeny


• Proces a jeho účel riadiť zmeny, poskytovať dohodnuté výstupy

• Výzvy procesu pre splnenie finančných, kvalitatívnych a časových požiadaviek

• Manuálne procesy vs. automatické a odstránenie plytvania

• Pôvodný stav vs. nový - zefektívnený proces, limity

• Prínosy a použité nástroje

Jana Šeligová, Haleon Levice


11:25 - 12:00


Automatizácia, zlepšenie a kontrola kvality procesu naceňovania prepravy


• Mapovanie pôvodného procesu naceňovania medzinárodných prepráv na globálnej úrovni

• Návrh nového riešenia - odstránenie excelovských tabuliek, e-mailov

• Implementácia automatizovaného riešenia s použitím nástrojov Microsoft

• Zlepšenie implementovaného riešenia

• Riadenie procesu pomocou reportingu

Kristína Červenáková, Haleon Levice


12:00 - 12:35


Spôsobilosť meracích a monitorovacích zariadení


• Návrh meradiel a ich použiteľnosť

• Kalibrácia, overovanie a verifikácia

• Kritériá prijateľnosti a vyhodnotenie spôsobilosti

• Validácia postupov a interných meraní/kalibrácií

• Úskalia metrológie pri auditoch systémov kvality

Štefan Proň, Q-System s.r.o.


12:35 - 13:35


Spoločný obed


13:35 - 14:10


Ako kvalitne rozvíjať talenty nielen kvalitára?


• Vyzdvihnutie jedinečnosti človeka - ja vs. kolegovia

• Talent nie je silná stránka, ako s tým pracovať

• Prístup založený na silných stránkach a ich výhody

• Rozdielnosti sú výhodou, ako zapojiť iné oddelenia do spolupráce s kvalitou a nebyť v konflikte

Vladimíra Sarvašová, LIPA Consulting


14:10 - 14:45


Black Belt Six sigma projekt: WMS – warehouse management system


• Predstavenie spoločnosti a seba

• Zrod nápadu na WMS a jeho zadanie

• Proces vytvárania - six sigma nástroje

• Implementácia - problémy s ňou vo výrobe

• Nadstavby, nové moduly do systému

• Modul kvality

• Vizualizácia merania výkonnosti

Daniel Bury, Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o.


14:45 - 15:20


Od komponentov po elektrické systémy - aj - vďaka kvalite


• Predstavenie Schaeffler AG

• Začiatky Schaeffler Kysuce

• Aktivity kvality a úspechy v kvalite - projekty, Q mindset

• Smerovanie Schaeffler Kysuce do sveta elektromobility

• Veľký skok od industry do sveta e-mobility vďaka kvalite

• Úroveň kvality elektrických náprav, elektrických motorov do automobilov

Daniel Jurina, Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o.


15:20 - 15:50


Prestávka na kávu a networking


15:50 - 17:20


Workshopy


1. Ako správne a účinne riešiť nezhody / nekvalitu vo firme?

• Aké je nastavenie systému na zachytávanie nezhôd - vrátane reklamácií?

• Skutočné riešenie nezhôd? Akým spôsobom?

• Nápravné opatrenia - implementované, alebo na papieri?


2. Ako správne merať a vyhodnocovať kvalitu?

• Ako správne nastaviť systém merania?

• Čo zvyčajne zabúdame pri meraní, čo podceňujeme?

• Aké chyby robíme pri meraní a ako im predísť?


3. Ako postupovať pri zvyšovaní kvality administratívnych procesov?

• Kvalita administratívnych procesov - vieme o nej?

• Vyhodnocujeme vôbec kvalitu administratívnych procesov?

• Ako postupovať pri zlepšovaní kvality administratívneho procesu?

Ján Burieta, moderátor konferencie


17:20 - 18:00


Prestávka na ubytovanie


18:00 - 22:00


Večerný raut a networking29.05.2024


08:15 - 08:50


Zavádzanie on-line monitorovania OEE vo výrobe lisovania plastov a úskalia kvality zavedenia


• Rozhodnutie o on-line monitorovaní výroby a posúdenie kvality zberu dát

• Príprava projektu a komunikácia s dodávateľmi ohľadom kvality a spoľahlivosti dodania

• Implementácia on-line zberu dát pre OEE na pilotnej vzorke -14 lisov

• Vyhodnocovanie, reporting OEE, posúdenie kvality systému

• Úskalia plnej implementácie v celej výrobe - vplyv fluktuácie na všetkých úrovniach vo firme, znalosti a práca s dátami

• Nutnosť znovu vysvetľovania a obhajovania on-line OEE

Petr Znamenáček, Reutter SK s.r.o.


08:50 - 09:25


Čísla z výroby Master Black Belta v Boge


• Zber údajov online/offline – ako ich dostať

• Práca s číslami, pokročilé analýzy, zaujímavosti

• Z R&D do výroby

• Zásobník projektov Master Black Belta

• Výber projektov, koučing, podpora a pomoc pri riešení

• Ukážky z riešených projektov

Vladimír Kollár, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.


09:25 - 09:55


Prestávka na kávu a networking


09:55 - 10:30


Market SOP Process – Re-design a automatizácia procesu


• Market SOP ako interný Haleon dokument - čo je to?

• Market SOP process - vysoká prácnosť tvorby, udržiavania, nejasné zodpovednosti - roky prehadzovaný ako horúci zemiak

• Požiadavky kvality - automatizácia, štandardizácia, jednoduchosť, rýchlosť

• Cesta k štandardizácii a plnej automatizácii procesu využitím iba interných zdrojov a nástrojov balíka Microsoft

Daniela Virgová, GSK/Haleon, Levice


10:30 - 11:05


Zhodnotenie technologických odpadov pri lisovaní plastových dielov


• Možnosti využitia plastového odpadu pri lisovaní dielov

• Zníženie tvorby odpadu pri lisovaní

• Recyklácia, znovu použitie technologického odpadu

• Redukcia a úspora CO2"

Kuchárek Pavel, Nissens Cooling Solutions


11:05 - 12:00


Moderovaná diskusia s rečníkmi


• Diskusia na základe otázok od účastníkov


12:00 - 12:30


Prestávka na občerstvenie a následný presun na exkurzie


13:00 - 15:00


Exkurzie vo vybraných firmách


Mobis Slovakia


Adient Slovakia, OZ ŽilinaCena


Od 15. 04. 2024

 • Účasť na odbornom programe

 • Konferenčné materiály

 • Občerstvenie obidva dni

 • Obed a večera prvý deň

 • Vstup na večerný program

 • VSTUP NA EXKURZIU PRE PRVÝCH ÚČASTNÍKOV

450 € bez DPH


Od 01. 05. 2024

 • Účasť na odbornom programe

 • Konferenčné materiály

 • Občerstvenie obidva dni

 • Obed a večera prvý deň

 • Vstup na večerný program

 • VSTUP NA EXKURZIU PRE PRVÝCH ÚČASTNÍKOV

520 € bez DPHSúčasťou konferencie je foto a video záznam akcie. Výstupy používame na marketingové účely IPA Slovakia. Registráciou na konferenciu súhlasíte s použitím fotografií a video záznamu pre marketingové účely spoločnosti IPA Slovakia. V prípade, že nesúhlasíte, napíšte nám na email konferencia@ipaslovakia.sk.

Fórum kvality a Six Sigma